Utredningar 2017-11-10T09:32:18+00:00

Utredningar hos Melius samtalsmottagning!

Vi erbjuder utredningar av ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom för barn och ungdomar upp till 18 år. Vi finns och verkar främst i Västsverige och regionen kring Göteborg.

RING OSS

073-7188747

 070-9526664

ADHD, ADD, autism & Aspergers syndrom

Vi erbjuder utredningar för barn och ungdomar upp till 18 år

Efter ett inledande bedömnings- och informationssamtal kommer barnet att träffa psykolog för att genomföra tester som syftar till att få en inblick i barnets styrkor och svårigheter för att på så vis skapa en förståelse för hur barnet bäst kan få hjälp och stöd. Begåvningsnivå, psykiskt mående, självkänsla, mentaliseringsförmåga, förmåga till social interaktion och kommunikation samt grad av impulsivitet, över/underaktivitet, koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga är exempel på områden som vanligtvis brukar vara i fokus under psykologbedömningen. Detta är områden som barn kan uppvisa svårigheter inom om de har inlärningssvårigheter, ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom.

Föräldrar får samtidigt träffa socionom som inhämtar information kring barnets utveckling från graviditet till nuläge. Därtill används olika skattningsformulär och vid behov genomförs även en strukturerad föräldraintervju. Efter samtycke inhämtas även information från pedagoger vid barnets skola/förskola för att få en helhetsbild av barnet. Ibland resulterar utredningen i att barnet bedöms uppfylla kriterier för en eller flera diagnoser. Ni får ta del av utredningsresultaten och rekommendationer muntligt och skriftligt. Antalet besök som krävs beror på frågeställningen och barnets uthållighet, vanligtvis brukar det behövas ca 5 besök. Vi har möjlighet att skräddarsy utredningstider så att flera besök kan genomföras samma dag med pauser emellan, vilket brukar uppskattas av familjer med längre resväg eller om man av olika skäl är angelägen om att utredningen skall genomföras skyndsamt.

Alla samtal sker under sekretess.

Du är välkommen att via telefon eller e-mail kontakta oss för mer information eller för att boka tid. Vi erbjuder tider på vardagar samt lördagar. Kommer du med bil finns fri parkering.

Avbokning sker senast 24 timmar innan bokat besök. Vid avbokning senare än kl 16 dagen innan utsatt tid debiteras halva kostnaden, vid utebliven tid debiteras hela summan. Första samtalet bokas till reducerat pris.

KONTAKTA OSS

VÅRA TJÄNSTER

Vi strävar efter att ge bästa möjliga behandling till de som söker vår hjälp

VI SOM ARBETAR HÄR

Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att övervinna de utmaningar som du möter i ditt liv

KARMITA ERIKSSON
KARMITA ERIKSSONLegitimerad psykolog
Psykologexamen vid psykologiska institutionen i Göteborg 2007. Hade inom ramen för utbildningens kliniska arbete terapeutiskt arbete med vuxna utifrån en psykodynamisk grund (PDT). Har sedan dess på heltid arbetat med behandling samt barnpsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin fram till hösten 2016. Arbetar nu på en Barn – och ungdomsmedicinsk mottagning.
Har bla vidareutbildning inom anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT),interpersonell terapi (IPT), KBT, traumafokuserad KBT (TF-KBT), KOMET-utbildning samt vidareutbildningar i neuropsykiatrisk utredningsmetodik.
JAN STAHRE
JAN STAHREAuktoriserad socionom
Socionomexamen 1985 vid Göteborgs universitet. Har vidareutbildning i bland annat psykodynamisk psykoterapi, systemisk familjeterapi, kognitiv psykoterapi samt autismdiagnostisk intervju (ADI-R). Har lång erfarenhet av att arbeta med behandling och utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom vuxenpsykiatrin.
Har framför allt arbetat med föräldrasamtal och familjesamtal men även med individualsamtal och parsamtal.

ADRESS

A Odhners Gata 41

421 30 Västra Frölunda

 

HITTA HIT

RING OSS

073-7188747

 070-9526664

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?