Melius samtalsmottagning  kan utfärda          adoptionsintyg!

Myndigheter i många länder kräver att blivande adoptivföräldrar kan uppvisa ett utlåtande från en legitimerad psykolog. Psykologintyget är ett komplement till hemutredningen. Melius samtalsmottagning genomför bedömningar och utfärdar intyg för de länder som kräver att bedömningen baseras på klinisk intervju. För denna typ av uppdrag kan du vända dig till mottagningen även om du är bosatt utanför Västra Götalands län.

RING OSS

073-7188747

 070-9526664

Välkommen till Melius samtalsmottagning

Vi erbjuder samtalsterapi för ungdomar, vuxna, föräldrar, par och familjer.

Här arbetar legitimerad psykolog Karmita Eriksson samt legitimerad kurator Jan Stahre. Tillsammans har vi terapeutiska grundutbildningar inom de mest etablerade terapiformerna samt lång erfarenhet av kliniskt arbete med såväl barn, vuxna, familjer och grupper.

Vi använder oss av olika behandlingsmetoder beroende på våra klienters svårigheter och önskemål, oftast integreras olika modeller och teorier på ett eklektiskt vis. Alla människor är unika och därför måste varje behandlings innehåll och längd anpassas individuellt!

De former av terapi som vi har möjlighet att erbjuda är kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), interpersonell terapi (IPT) samt traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT). Tillsammans gör vi en bedömning kring samtalsterapins inriktning, mål och fokus

Alla samtal sker under sekretess.

Du är välkommen att via telefon eller e-mail kontakta oss för mer information eller för att boka tid. Vi erbjuder tider på vardagar samt lördagar. Kommer du med bil finns fri parkering.

Avbokning sker senast 24 timmar innan bokat besök, i annat fall debiteras den bokade tiden, liksom vid uteblivna besök.

VI SOM ARBETAR HÄR

Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att övervinna de utmaningar som du möter i ditt liv

KARMITA ERIKSSON
KARMITA ERIKSSONLegitimerad psykolog
Psykologexamen vid psykologiska institutionen i Göteborg 2007. Har sedan dess arbetat med behandling samt neuropsykiatriska utredningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn – och ungdomsmedicin. Har bl.a. vidareutbildning inom anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), interpersonell terapi (IPT), KBT, traumafokuserad KBT (TF-KBT),föräldrastödsprogrammen KOMET och Strategi samt vidareutbildningar i neuropsykiatrisk utredningsmetodik. Arbetar med individualsamtal, föräldrar, par och familjer.
JAN STAHRE
JAN STAHRELegitimerad kurator
Socionomexamen 1985 vid Göteborgs universitet. Har vidareutbildning i bland annat psykodynamisk psykoterapi, systemisk familjeterapi, kognitiv psykoterapi samt autismdiagnostisk intervju (ADI-R). Har lång erfarenhet av att arbeta med behandling och utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin samt inom vuxenpsykiatrin. Är även HBTQ-diplomerad och har flera års erfarenhet av arbete på ungdomsmottagning.
Har framför allt arbetat med föräldrasamtal och familjesamtal men även med individualsamtal och parsamtal.

ADRESS

A Odhners Gata 41

421 30 Västra Frölunda

 

RING OSS

073-7188747

 070-9526664

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

    JAG FÖREDRAR ATT BLI KONTAKTAD VIA

    * obligatorisk uppgift